خریدگیفت کارت

تمامی گیفت کارتهای این سایت از فروشگاهها و نمایندگان طرف قرارداد کمپانی‌ها به صورت فیزیکی خریداری میشوند و صد در صد قانونی و معتبر میباشند و شما بدون نگرانی میتوانید آنها را خرید و شارژ نمایید.

نماداعتمادالکترونیک

خرید گیفت کارت و ارسال کارت بصورت آنی می‌باشد و صلاحیت، آدرس و تلفن این فروشگاه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی و تایید شده است. سایت بای کارت با سالها سابقه در ارائه کارت‌های ارزان و پاسخگویی دقیق به خریداران بالابردن سطح اعتماد مشتریان را از اصول اصلی خود میداند. برای اطلاعات بیشتر روی نماد کلیک کنید و یا با شماره ۰۹۱۲۳۲۲۶۸۸۹ تماس بگیرید.

از تخفیف ها با خبر شوید

کارت اپل کارت گوگل کارت پلی استیشن یوسی پابجی کارت ایکس باکس کارت استیم کارت ریزر گلد

گیفت کارت اپل استور ارسال آنی

$2
iTunes

گیفت کارت آیتونز

2 دلاری

1,380,000 ریال

$3
iTunes

گیفت کارت آیتونز

3 دلاری

2,020,000 ریال

$4
iTunes

گیفت کارت آیتونز

4 دلاری

2,630,000 ریال

$5
iTunes

گیفت کارت آیتونز

5 دلاری

3,230,000 ریال

$6
iTunes

گیفت کارت آیتونز

6 دلاری

3,840,000 ریال

$7
iTunes

گیفت کارت آیتونز

7 دلاری

4,450,000 ریال

$8
iTunes

گیفت کارت آیتونز

8 دلاری

5,070,000 ریال

$9
iTunes

گیفت کارت آیتونز

9 دلاری

5,680,000 ریال

$10
iTunes

گیفت کارت آیتونز

10 دلاری

6,280,000 ریال

$15
iTunes

گیفت کارت آیتونز

15 دلاری

9,390,000 ریال

$20
iTunes

گیفت کارت آیتونز

20 دلاری

12,500,000 ریال

$25
iTunes

گیفت کارت آیتونز

25 دلاری

15,610,000 ریال

$50
iTunes

گیفت کارت آیتونز

50 دلاری

30,810,000 ریال

$100
iTunes

گیفت کارت آیتونز

100 دلاری

61,270,000 ریال

$4x25
iTunes

گیفت کارت آیتونز

4x25 دلاری

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت اپل استور

$ 2
iTunes
گیفت کارت آیتونز
2 دلاری
1,380,000 ریال
$ 3
iTunes
گیفت کارت آیتونز
3 دلاری
2,020,000 ریال
$ 4
iTunes
گیفت کارت آیتونز
4 دلاری
2,630,000 ریال
$ 5
iTunes
گیفت کارت آیتونز
5 دلاری
3,230,000 ریال
$ 6
iTunes
گیفت کارت آیتونز
6 دلاری
3,840,000 ریال
$ 7
iTunes
گیفت کارت آیتونز
7 دلاری
4,450,000 ریال
$ 8
iTunes
گیفت کارت آیتونز
8 دلاری
5,070,000 ریال
$ 9
iTunes
گیفت کارت آیتونز
9 دلاری
5,680,000 ریال
$ 10
iTunes
گیفت کارت آیتونز
10 دلاری
6,280,000 ریال
$ 15
iTunes
گیفت کارت آیتونز
15 دلاری
9,390,000 ریال
$ 20
iTunes
گیفت کارت آیتونز
20 دلاری
12,500,000 ریال
$ 25
iTunes
گیفت کارت آیتونز
25 دلاری
15,610,000 ریال
$ 50
iTunes
گیفت کارت آیتونز
50 دلاری
30,810,000 ریال
$ 100
iTunes
گیفت کارت آیتونز
100 دلاری
61,270,000 ریال
$ 4x25
iTunes
گیفت کارت آیتونز
4x25 دلاری
0 ریال
 • نا موجود

گیفت کارت گوگل پلی ارسال آنی

$5
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

5 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$10
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

10 دلاری

6,000,000 ریال

$15
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

15 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$20
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

20 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$25
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

25 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$50
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

50 دلاری

29,450,000 ریال

$100
Googleplay

گیفت کارت گوگل پلی

100 دلاری

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت گوگل پلی

$ 5
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
5 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 10
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
10 دلاری
6,000,000 ریال
$ 15
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
15 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 20
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
20 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 25
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
25 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 50
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
50 دلاری
29,450,000 ریال
$ 100
Googleplay
گیفت کارت گوگل پلی
100 دلاری
0 ریال
 • نا موجود

گیفت کارت پلی استیشن ارسال آنی

$1
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

1 دلاری

870,000 ریال

$2
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

2 دلاری

1,690,000 ریال

$3
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

3 دلاری

2,410,000 ریال

$4
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

4 دلاری

3,100,000 ریال

$5
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

5 دلاری

3,890,000 ریال

$10
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

10 دلاری

5,590,000 ریال

$20
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

20 دلاری

11,600,000 ریال

$25
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

25 دلاری

13,960,000 ریال

$30
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

30 دلاری

16,750,000 ریال

$40
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

40 دلاری

22,330,000 ریال

$50
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

50 دلاری

27,920,000 ریال

$60
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

60 دلاری

33,500,000 ریال

$75
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

75 دلاری

41,880,000 ریال

$100
Playstation

گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک

100 دلاری

55,240,000 ریال

%20
Playstation

کارت تخفیف پلی استیشن

20 درصدی

0 ریال

 • نا موجود
month1
Playstation

گیفت پلاس پلی استیشن

1 ماهه

5,590,000 ریال

month3
Playstation

گیفت پلاس پلی استیشن

3 ماهه

15,290,000 ریال

year1
Playstation

گیفت پلاس پلی استیشن

1 ساله

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت پلی استیشن

$ 1
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
1 دلاری
870,000 ریال
$ 2
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
2 دلاری
1,690,000 ریال
$ 3
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
3 دلاری
2,410,000 ریال
$ 4
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
4 دلاری
3,100,000 ریال
$ 5
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
5 دلاری
3,890,000 ریال
$ 10
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
10 دلاری
5,590,000 ریال
$ 20
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
20 دلاری
11,600,000 ریال
$ 25
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
25 دلاری
13,960,000 ریال
$ 30
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
30 دلاری
16,750,000 ریال
$ 40
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
40 دلاری
22,330,000 ریال
$ 50
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
50 دلاری
27,920,000 ریال
$ 60
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
60 دلاری
33,500,000 ریال
$ 75
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
75 دلاری
41,880,000 ریال
$ 100
Playstation
گیفت کارت پلی استیشن ریجن یک
100 دلاری
55,240,000 ریال
% 20
Playstation
کارت تخفیف پلی استیشن
20 درصدی
0 ریال
 • نا موجود
month 1
Playstation
گیفت پلاس پلی استیشن
1 ماهه
5,590,000 ریال
month 3
Playstation
گیفت پلاس پلی استیشن
3 ماهه
15,290,000 ریال
year 1
Playstation
گیفت پلاس پلی استیشن
1 ساله
0 ریال
 • نا موجود

خرید یو سی پاب جی ارسال آنی

UC60
PubG

گیفت کارت پابجی

60 عدد یوسی

0 ریال

 • نا موجود
UC325
PubG

گیفت کارت پابجی

325 عدد یوسی

0 ریال

 • نا موجود
UC660
PubG

گیفت کارت پابجی

660 عدد یوسی

0 ریال

 • نا موجود
UC1800
PubG

گیفت کارت پابجی

1800 عدد یوسی

0 ریال

 • نا موجود
UC3850
PubG

گیفت کارت پابجی

3850 عدد یوسی

0 ریال

 • نا موجود
UC8100
PubG

گیفت کارت پابجی

8100 عدد یوسی

0 ریال

 • نا موجود

خرید یو سی پاب جی

UC 60
PubG
گیفت کارت پابجی
60 عدد یوسی
0 ریال
 • نا موجود
UC 325
PubG
گیفت کارت پابجی
325 عدد یوسی
0 ریال
 • نا موجود
UC 660
PubG
گیفت کارت پابجی
660 عدد یوسی
0 ریال
 • نا موجود
UC 1800
PubG
گیفت کارت پابجی
1800 عدد یوسی
0 ریال
 • نا موجود
UC 3850
PubG
گیفت کارت پابجی
3850 عدد یوسی
0 ریال
 • نا موجود
UC 8100
PubG
گیفت کارت پابجی
8100 عدد یوسی
0 ریال
 • نا موجود

گیفت کارت لایو ایکس باکس ارسال آنی

month1
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس لایو

1 ماهه

0 ریال

 • نا موجود
month3
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس لایو

3 ماهه

0 ریال

 • نا موجود
year1
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس لایو

1 ساله

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت لایو ایکس باکس

month 1
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس لایو
1 ماهه
0 ریال
 • نا موجود
month 3
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس لایو
3 ماهه
0 ریال
 • نا موجود
year 1
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس لایو
1 ساله
0 ریال
 • نا موجود

گیفت کارت ایکس باکس ارسال آنی

$5
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس

5 دلاری

3,060,000 ریال

$10
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس

10 دلاری

5,890,000 ریال

$15
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس

15 دلاری

8,800,000 ریال

$25
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس

25 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$50
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس

50 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$100
XBOX

گیفت کارت ایکس باکس

100 دلاری

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت ایکس باکس

$ 5
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس
5 دلاری
3,060,000 ریال
$ 10
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس
10 دلاری
5,890,000 ریال
$ 15
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس
15 دلاری
8,800,000 ریال
$ 25
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس
25 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 50
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس
50 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 100
XBOX
گیفت کارت ایکس باکس
100 دلاری
0 ریال
 • نا موجود

گیفت کارت استیم ارسال آنی

$5
Steam

گیفت کارت استیم

5 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$10
Steam

گیفت کارت استیم

10 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$20
Steam

گیفت کارت استیم

20 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$25
Steam

گیفت کارت استیم

25 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$50
Steam

گیفت کارت استیم

50 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$100
Steam

گیفت کارت استیم

100 دلاری

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت استیم

$ 5
Steam
گیفت کارت استیم
5 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 10
Steam
گیفت کارت استیم
10 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 20
Steam
گیفت کارت استیم
20 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 25
Steam
گیفت کارت استیم
25 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 50
Steam
گیفت کارت استیم
50 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 100
Steam
گیفت کارت استیم
100 دلاری
0 ریال
 • نا موجود

گیفت کارت ریزر گلد ارسال آنی

$5
RAZER Gold

گیفت کارت ریزر گلد

5 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$10
RAZER Gold

گیفت کارت ریزر گلد

10 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$20
RAZER Gold

گیفت کارت ریزر گلد

20 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$50
RAZER Gold

گیفت کارت ریزر گلد

50 دلاری

0 ریال

 • نا موجود
$100
RAZER Gold

گیفت کارت ریزر گلد

100 دلاری

0 ریال

 • نا موجود

گیفت کارت ریزر گلد

$ 5
RAZER Gold
گیفت کارت ریزر گلد
5 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 10
RAZER Gold
گیفت کارت ریزر گلد
10 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 20
RAZER Gold
گیفت کارت ریزر گلد
20 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 50
RAZER Gold
گیفت کارت ریزر گلد
50 دلاری
0 ریال
 • نا موجود
$ 100
RAZER Gold
گیفت کارت ریزر گلد
100 دلاری
0 ریال
 • نا موجود

سوالات متداول

شرکت بای کارت توسط سازمان ثبت دامنه .ir و بانک ملت احراز هویت شده تا سرویس پرداخت آنلاین را در اختیار ما قرار داده است ما ضمن معرفی خود با آدرس ملکی مشخص ,تلفن ثابت و موبایل هایی که در سایت در اختیار کاربران عزیز قرار داده ایم و همواره سعی در بالا بردن سطح اعتماد کاربران رااز نخستین اصول خود میدانیم.

گیفت کارت نوعی کارت فیزیکی میباشد که برای هر کمپانی به نام های مختلف میباشد مثلا برای کمپانی اپل گیفت کارت آیتونز نام دارد , برای کمپانی گوگل گیفت کارت گوگل پلی , کمپانی مایکروسافت گیفت کارت مایکروسافت این گیفت کارت ها در مبالغ مختلفی 10 دلاری , 15 دلاری , 20 دلاری , 50 دلاری , 100 دلاری عرضه میشوند و کاربر با خرید این گیفت کارت به اندازه مبلغ اعتبار گیفت کارت میتواند از فروشگاه های آنلاین کمپانی مربوطه خرید کند ,این گیفت کارت ها دقیقا شبیه به کارت شارژ ایرانسل میباشد که شما وقتی کارت شارژ میگیرید یک کارت به شما میدهند که ارزش آن به کدی است که روی آن نوشته شده و شما با زدن آن کد همان مبلغی شارژ میشوید که روی خود کارت شارژ ایرانسل ثبت شده.

اگر شما هم موبایل iPhone دارید، یا از Android استفاده میکنید، متوجه شده اید که برای خرید بسیاری از نرم افزارها یا خدمات باید پول پرداخت کنید. گیفت کارت کارتی است که به وسیله آن میتوانید اعتبار لازم برای خرید را به دست بیاورید. برای خرید گیفت کارت Apple میتوانید مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کرده و از طریق قسمت فروش آنلای سفارش دهید.

نرم افزار های تولیدی توسط کمپانی اپل ,... اپلیکیشن , بازی ها , ویدئو ها و موزیک های موجود معمولا Free و رایگان میباشد .اما برای نصب بعضی از اپلیکیشن ها نیاز به خرید آنها داریم که با گیفت کارت میتوان مبلغ را در حساب خود واریز و سپس اپلیکیشن یا, ... را خریداری کنید.

کارتی فیزیکی میباشد که مثل کارت های شارژ ایرانسل دارای یک کد میباشد که شما با وارد کردن کد در حساب خود میتوانید به اندازه مبلغی که حساب خود را شارژ کرده اید خریداری کنید.